home > 제품소개 > Polyester

navi01.jpg

127

XM30
XJ100
XJ132
XJ332
XJ362
자기기록재용 소개..
XV50
XV50S
XA30
XR30
XR40
XR56
증착필름 소개
MP505
MP507
MP542
                 
인천광역시 서구 마중로 37 (오류동 1611-9) (우)22665 (주)제일필름 대표이사 이남영
사업자등록번호 137-81-43294 전화 032-565-0677~8 팩스 032-565-0679
Copyright ⓒ (주)제일필름 All rights reserved.