home > 제품소개 > Polyester

navi01.jpg

127

XG210
XG231
XG332
XG531
전기전자용 소개
CX40
XD23
XD40
XG300
XG332
XG632
XD500
R75X
XB30
XB60
XB30
                 
인천광역시 서구 마중로 37 (오류동 1611-9) (우)22665 (주)제일필름 대표이사 이남영
사업자등록번호 137-81-43294 전화 032-565-0677~8 팩스 032-565-0679
Copyright ⓒ (주)제일필름 All rights reserved.